top of page

משחקי חשבון והתאמה

משחקי מספרים וחשבון

התאמת כמות למספר

משחק התאמה כמות למספר
מפזרים את כל 10 קלפי המשחק עם הפנים כלפי מטה.

כל שחקן בתורו הופך שני קלפים -
אם עלה בידו למצוא קלף מספר וקלף פרחים המתאים לו- משאיר את הקלפים אצלו.
אם לאו מחזיר את הקלפים בחזרה והתור עובר לשחקן הבא.

מי המנצח? השחקן שמצא הכי הרבה זוגות של קלפי מספר וציור מתאימים.

משחק התאמת מספר לכמות

דפי משחק להדפסה. דפי עבודה -משחק להדפסה לגיל הרך.

bottom of page