store1.png

דפי עבודה, צביעה ומשחק לבני 3-7   100+ דפי עבודה  להדפסה  חינמית

דפי עבודה לגיל הרך להדפסה
דפי עבודה לגיל הרך | דפי עבודה

דפי עבודה לגיל הרך 

דפי עבודה - מצא את ההבדלים

דפי עבודה לגיל הרך - מצא את ההבדלים. 

דפי עבודה לגיל הרך - צבעים

דפי עבודה לגיל הרך. דפי עבודה מיומנויות למידה לגיל הרך.

דפי עבודה יוצא דופן 

דפי עבודה יוצא דופן להדפסה לגיל הרך. 

דפי עבודה לגיל הרך

דפי עבודה על מבנה הגוף של החרקים

חרקים באביב 8 (במקום 7).jpg
דפי עבודה וצביעה גינה

דפי עבודה וצביעה גינה. הדפיסו וצבעו לפי ההוראות.