top of page

דפי עבודה לגיל הרך 

דפי עבודה - מצא את ההבדלים

דפי עבודה לגיל הרך - מצא את ההבדלים. 

דפי עבודה לגיל הרך - צבעים

דפי עבודה לגיל הרך. דפי עבודה מיומנויות למידה לגיל הרך.

דפי עבודה יוצא דופן 

דפי עבודה יוצא דופן להדפסה לגיל הרך. 

דפי עבודה לגיל הרך

דפי עבודה על מבנה הגוף של החרקים

חרקים באביב 8 (במקום 7).jpg
דפי עבודה וצביעה גינה

דפי עבודה וצביעה גינה. הדפיסו וצבעו לפי ההוראות.

bottom of page