top of page

דפי גזירה לילדים

דפי גזירה לילדים

דפי גזירה לילדים

על חשיבות פיתוח מיומנות הגזירה בעזרת דפי גזירה לילדים 

אחת המיומנויות החשובות הנדרשות מילדי הגן היא מיומנות הגזירה בעזרת מספריים. 

מוטוריקה עדינה היא בהחלט חשובה וחשוב לפתח אצל הילדים את הידע איך לגזור בעזרת מספריים.

בעזרת דפי הגזירה לילדים תוכלו לאפשר לילדכם פיתוח מיומנות של מוטוריקה עדינה.

דפי גזירה לילדים  

bottom of page