top of page

דפי עבודה צביעה ומשחק לפורים

דפי עבודה לפורים -דפי עבודה,צביעה ומשחק

דפי עבודה לפורים

דפי עבודה לפורים. דפי עבודה לפורים לגיל הרך. דפי פעילות לפורים להדפסה.

דפי עבודה לפורים מסכות

דפי עבודה לפורים

דפי עבודה לפורים. דפי עבודה לפורים לגיל הרך. דפי פעילות לפורים להדפסה.

דפי עבודה לפורים לגל הרך להדפסה

דפי עבודה לפורים

דפי עבודה לפורים. דפי עבודה לפורים לגיל הרך. דפי פעילות לפורים להדפסה.

דפי עבודה לפורים לגל הרך

דפי צביעה לפורים

דפי צביעה לפורים. דפי עבודה צביעה לפורים לגיל הרך. דפי פעילות לפורים להדפסה.

דפי עבודה לפורים

דפי עבודה לפורים. דפי עבודה לפורים לגיל הרך. דפי פעילות לפורים להדפסה.

דפי עבודה לפורים

דפי עבודה לפורים. דפי עבודה לפורים לגיל הרך. דפי פעילות לפורים להדפסה.

דפי עבודה לפורים

דפי עבודה לפורים. דפי עבודה לפורים לגיל הרך. דפי פעילות לפורים להדפסה.

ScreenHunter_1943 Mar. 05 18.58.jpg
משחק הזיכרון לפורים

משחק הזיכרון לפורים
משחק הזכרון להדפסה לפורים


משחק הזיכרון לפורים.

דף המשחק כולל 16 כרטיסי תמונות של מסיכות.
יש לגזור הכרטיסים ולהדביק על נייר בריסטול או קרטון.
מטרת המשחק: למצוא זוג כרטיסים זהים.
הוראות המשחק: הפכו את כל הכרטיסים עם הציור כלפי מטה.
כל שחקן לפי התור לוקח 2 כרטיסים. אם מצא זוג כרטיסים מתאים הכרטיסים נשארים בידיו.
אם לאו, עליו להחזיר את הכרטיסים למקומם והתור עובר לשחקן השני.
המנצח הוא השחקן שיש בידיו המספר הגדול ביותר של זוגות מתאימים.

משחק התאמה לפורים

מתאים או לא מתאים ?
משחק התאמה לפורים
 
  
המשחק כולל שני סוגי קלפים : 4 קלפי תחפושות.
  12 קלפים פריטי התחפושות (3 קלפים לכל תחפושות).
  
מטרת המשחק:  לאסוף ראשון את כל 3 קלפי פריטי התחפושות המתאימים לקלף
 התחפושת שבידי השחקן.
 
מהלך המשחק: כל אחד מהשחקנים בוחר קלף תחפושות  
 (אם יש פחות מ-4 שחקנים אחד מהשחקנים לוקח קלף תחפושת נוסף ) .
 
 מפזרים את כל 12 קלפי פריטי התחפושות עם הפנים כלפי מטה.
 
כל שחקן בתורו הופך קלף אחד מתוך 12 הקלפים הפזורים.
אם הקלף מתאים לקלף התחפושות שבידיו הוא משאיר את הקלף אצלו.
אם לאו מחזיר את הקלף בחזרה והתור עובר לשחקן הבא.
 

מי המנצח? השחקן שמצא ראשון את הקלפים המתאימים לקלף התחפושת  שבחר.

bottom of page