top of page

דפי עבודה ומשחק לאביב

דפי עבודה לאביב -דפי צביעה ומשחק

דפי עבודה ומשחק לאביב

הדפיסו את העמוד- גזרו את חלקי הפאזל והשלימו לקבלת התמונה במלואה,

דפי עבודה ומשחק לאביב

מצאו את ההבדלים בין שני הפרפרים שבתמונה. להדפסה

דפי עבודה ומשחק לאביב

דפי עבודה לאביב. דפי עבודה ודפי משחק בנושא האביב.

משחק מושגי יסוד: גדול בינוני וקטן

משחק הפרפרים 
משחק ללימוד גדלים : גדול,בינוני ,קטן 


הוראות המשחק:

המשחק כולל 15 כרטיסיות. (יש להדפיס ולגזור את הכרטיסיות)
5 תמונות של פרפרים- 3 תמונות של אותו פרפר בשלושה גדלים: גדול, בינוני, קטן.

...............................
מטרת המשחק: ליצור סדרות של 3 קלפים- לפי הגודל :גדול,בינוני, קטן


המשחק: כל שחקן מקבל 5 קלפים.
שאר הקלפים נערמים באמצע ואינם נגלים לשחקנים.

הראשון שפותח את המשחק לוקח קלף מהקופה שמתאימה עבורו לבניית סדרה.
אם מתאים משאיר את הקלף אצלו וזורק קלף אחר .
תמיד נמצאים בידי השחקנים חמישה קלפים בלבד.

כל אחד בתורו לוקח קלף אחד ובאותו תור זורק לקופה קלף אחר.
המנצח: הראשון שהצליח ליצור כמה שיותר סדרות של 3 קלפים.

אפשרות משחק נוספת:
משחק הזיכרון- כל שחקן צריך לאסוף סדרה של 3 קלפים (כאשר הקלפים אינם גלויים לשחקנים).

משחק התאמה לאביב

משחק התאמה לאביב
משחק התאמה וזיכרון פרחים ולאביב מספרים 1-5 (גירסת pdf להדפסה )


מפזרים את כל 10 קלפי המשחק עם הפנים כלפי מטה.

כל שחקן בתורו הופך שני קלפים -
אם עלה בידו למצוא קלף מספר וקלף פרחים המתאים לו- משאיר את הקלפים אצלו.
אם לאו מחזיר את הקלפים בחזרה והתור עובר לשחקן הבא.

מי המנצח? השחקן שמצא הכי הרבה זוגות של קלפי מספר וציור מתאימים.

bottom of page