top of page
עמוד הצטרפות למועדון חינוך עולמי - משוב 
מהו הרושם הראשוני מעמוד זה לגבי איכות המוצר ?
האם בעמוד קיבלת את כל המידע הרלוונטי לגבי המוצר
מה דעתך לגבי המחיר?
באיזו מידה היית שוקלת לרכוש את המוצר ?
? מהו גיל ילדכם

תודה רבה על המענה למשוב

bottom of page